Piggventil

Den komponentmässigt enklaste variant av piggsystem är att använde en specialvariant av kulventil som sändare och mottagare av piggen.

Kategori:

Pigg-kulventilen monteras inline i röret man effektivt behöver behöver tömma efter vätskan har pumpats klart. Genom at demontera en lucka på kulventilen kan piggen placeras i kulans genomlopp då ventilen är i stängt läge. Därefter stängs lyckan igen och när kulan roteras i till öppet läge kan piggen skjutas från sändarventilen till mottagarventilen. Motagarventilen vrids till stängt läge och piggen kan sedan tas ut. I kulan finns ett galler som fungerar som stopp då piggen kommit fram.

Som drivmedia för piggen kan både vätska och komprimerad gas användas. Ett system med pigg-kulventiler kan kompletteras med indikatorer för att verifiera att piggen har passerat.

Faktaruta

Dimensioner: DN50 till +DN500
Fungerar i befintliga rörsystem.

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen