Manuella piggsystem

Manuella piggsystem är oftast avsedda för större rördimensioner och är vanliga inom t.ex. olje- och depå-verksamhet.
Användningsområdena är i stort sett desamma som för det automatiserade systemen men variationen på piggar är betydligt större.

Kategori:

Det finns piggar för utrustade med borstar och skrapor för tuffare beläggningar.
Högteknologiska piggar för materialidentifiering, sprickdetektering och mätning av rör och svetsars egenskaper.
Vanligen placeras piggen manuellt i en sändarstation i början av röret och tas manuellt ut från mottagarstationen i andra änden av röret då piggen har passerat hela rörsträckan.
Längs med röret som skall piggas är det vanligt att indikatorer monteras som visar att piggen har passerat indikatorn.

Typiska användningsområden

Invändig rengöring under drift där piggen skjuts genom röret av det normala mediaflödet.
Separation av olika media som man vill transportera i ett och samma rör. Detta kan ske under drift och piggen drivs då framåt av det den nya produkten man vill köra i ledningen. Piggningen kan för separation av två olika media också ske efter en färdig batch. Då drivs vanligen piggen framåt av komprimerad gas.
Luckorna på sändar- och mottagar-stationerna har en inbyggd säkerhatsanordning som skall förhindra att de öppnas då de är trycksatta. För att höja säkerheten ytterligare är det vanligt att komplettera med interlocksystem som skapar en tvingande säker öppning.

Faktaruta

Dimensioner: DN50 till DN1500
Fungerar i befintliga rörsystem.
Stor variation av piggar för många användningsområden.

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen