Kompetens

Vi är ledande inom våra nischade områden.

Tillsammans med marknadsledande partners, lång erfarenhet, produkter av högsta kvalitet och engagerad personal erbjuder vi något unikt inom våra områden. Förutom att arbeta med pumpar som namnet skvallrar om, arbetar vi även med ett tekniskt avancerat utrustning med fokus på problemlösning till slutkunder. Vi har både kunskap och de partners som krävs för att kunna skapa kompletta projekt inklusive konstruktion och leverans av nyckelfärdiga skiddar.

Pumpab har även en unik kompetens kring tankparker. 

Här kan vi erbjuda kompetens sträcker sig hela vägen från ett fartyg med utrustning på kajen och lastarmar, till lagring i en cistern och vidare till en utlastningsstation för exempelvis bilar.

Våra särskilt nischade områden är applikationer med kryogena, korrosiva och slitande fluider. Tillsammans med vårt systerbolag Procabs utbud av ventiler och vår omfattande erfarenhet kan vi komplettera och erbjuda en helhet med relaterade pumpar och processutrustning som gör oss unika.

Tankparker

Tankparker utgör Pumpabs primära fokus och här erbjuder vi något få kan matcha. Genom partnerskap med världsledande aktörer och en helhetssyn erbjuder vi utrustning från kajen med allt från landningsbryggor och pollare och självklart lastarmar; hela vägen till cisterner med exempelvis piggsystem, double block & ventiler, pumpar, provtagning och filter.

Runt cisterner har vi säkerhetsrelaterad utrustning som tryck/vakuum ventiler, flamfilter och blanketing-utrustning och sedan vidare till exempelvis en komplett konstruerad och levererad lastarmsstation med fallskydd, fälltrappa och utlastningsdator.

Se nedan vår tankparksvärld. En helhet från lossning till lastning via lagring. Alltid säkert.

Slitande & Korrosivt

Med kända europeiska tillverkare av PTFE och PFA-linade pumpar och ventiler erbjuder vi även linade rör, kärl och bälgar  tillsammans med glasemaljerade reaktorer. Som ett komplement till dessa produkter, där krav på tryck och temperaturer är lägre, har vi även ett fullt program av ventiler och pumpar i olika termoplaster. För de mest slitande processerna har vi även unika pumpar som klarar såväl partiklar som slurries.

Thale reaktor
kall pump

Kryogent

Vi har med vårt systerbolag Procab under många år byggt upp en mycket stor kompetens inom den kryogena världen. Genom personal med lång erfarenhet och i samarbete med de ledande pumptillverkarna kan vi skapa systemlösningar likväl som vi kan designa vakuumisolerade rörsystem och erbjuda rätt komponenter.

Rulla till toppen