Värmeväxlare

En värmeväxlare är en enhet som förenklat överför värmeenergi från en fluid till en annan. De två vanligaste principerna inom industrin är plattvärmeväxlare och tubvärmeväxlare som båda har sina fördelar. Det finns sedan olika varianter och principer av dem och där vår styrka är kompletta värmeväxlar skiddar samt där det är korrosiva, smutsiga eller svåra fluider som ska växlas.

Vi erbjuder även en unik ”värmeväxlare” där vi via överljudsånga direktöverför energi in i en fluid. Detta för med sig många fördelar där detta är möjligt.

Visar alla 2 resultat

Rulla till toppen