Direktverkande ånginjektionsvärmare

Vi har direktverkande ånginjektionsvärmare som är en avancerad värmelösning som erbjuder överlägsen precision och effektivitet vid uppvärmning av vätskor. Med en unik konstruktion kan ånginjektionsvärmaren blanda höghastighetsånga direkt in i vätskan som ska värmas. Vilket inte bara ger snabbare och mer exakt temperaturkontroll, utan även eliminerar risken för kavitation.

Kategori:

Temperaturkontrollsfunktion:

Vår lösning på direktverkande ånginjektionsvärmare erbjuder överlägsen temperaturkontroll jämfört med statiska ånginblandare. Genom att bibehålla fullt ångtryck och reglera ångutsläppet genom en perforerad hylsa möjliggörs kontroll över värmeöverföringen. Ångtrycket, jämfört med vätsketrycket, hålls stabilt för att säkerställa ett chockat massflöde genom hålen. Med ett pneumatiskt don regleras enkelt mängden värme genom att öppna eller stänga hål i hylsan, utan behov av en uppströms kontrollventil. Snabb kondensation säkerställer minimal tidsfördröjning i värmeöverföringen till vätskan.

Användarvänlig Kontroll och Mätning:

Temperaturen på den uppvärmda vätskan mäts enkelt nedströms från värmaren. Kontrollsystemet kan styras av en fristående temperaturkontrollsenhet eller integreras med anläggningens DCS eller PLC för en smidig och användarvänlig drift. Optimal prestanda och användarflexibilitet säkerställs med denna pålitliga ånginjektionsvärmare från Pumpab.

Kavitationsskydd:

Ånginjektionsvärmaren är utformad för att förhindra kavitation. Kavitation av ånga kan uppstå när ånga med underljudshastighet blandas med en vätska. Som tidigare nämnts är en statisk blandare beroende av en reglerventil som reglerar ångflödet och därmed minskar ångtrycket in i blandaren. Den låga tryckskillnaden mellan ångan och vätskan kan därför orsaka ej kondenserade ”ångbubblor” som kondenserar på till exempel insidan av ett rör och orsakar kavitation, ångsmällar. Ånginjektionsvärmarens konstruktion säkerställer att ångan alltid har överljudshastighet när den kommer in i vätskan som ska värmas, vilket möjliggör optimal och snabb kondensation. Därmed förhindras bildning av okondenserad ånga nedströms värmaren, vilket eliminerar risken för kavitation.

Rulla till toppen