Kryogena pumpar

Med alla de stora tillverkarna kan Pumpab vara med och dimensioner och leverera pumpar för kryogena vätskor, alltså för kondenserade gaser med en temperatur lägre än -150°C för exempelvis flytande kvävgas eller syrgas.

Kategorier: ,

Några applikationer där kryogena pumpar förekommer

  • Luftseparationsenheter (ASU) för pumpning av flytande luftgaser: syre, kväve och argon.
  • Produktionsanläggningar för flytande biogas och naturgas (LBG och LNG).
  • Lastning och lossning av kryogena vätskor till och från bil och lastfartyg.
  • Bearbetar och överför applikationer vid kryogena temperaturer.
  • Tryckhöjning av kryogena vätskor för förångning, till exempel inom stålindustri.
  • Inom livsmedel och farmaceutisk industri till kylmaskiner.
  • Inom fordon och marina sektorer där LBG och LNG används som drivmedel.

Kryogena pumpar finns utförda som centrifugalpumpar, kolvpumpar och även dränkbara centrifugalpumpar för utleverans från tankar på land och i fartyg.

En kryogen centrifugalpump skiljer sig i princip inte mycket mot en konventionell centrifugalpump. Några av skillnaderna mellan konventionella centrifugalpumpar och kryogena är:

  • Materialet i kontakt med den kalla vätskan behöver väljas så det klarar av den låga temperaturen.
  • Axeltätningar behöver utformas så frysning förhindras.
  • Pumpar avsedda för flytande syre måsta vara tillverkade i för syrgas kompatibelt material.

Faktaruta

Storlekar: Inlopp DN65 till DN100
Flöde: Upp till 140 m3/h
Uppfodringshöjd: Upp till 1500m
Temperaturområde: Ner till -196°C

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen