Kryogena pumpar

Med alla de stora tillverkarna kan Pumpab vara med och dimensioner och leverera pumpar för kryogena vätskor, alltså för kondenserade gaser med en temperatur lägre är -150°C för exempelvis flytande kvävgas eller syrgas.

Kategorier: ,

Några applikationer där kryogena pumpar förekommer

  • Luftseparationsenheter (ASU) för pumpning ar flytande luftgaser: syre kväve och argon.
  • Produktionsanläggningar för flytande biogas och naturgas (LBG och LNG)
  • Lastning och lossning av kryogena vätskor till och från bil och lastfartyg
  • Bearbeta och överför applikationer vid kryogena temperaturer
  • Tryckhöjning av kryogena vätskor för förångning. Till exempel inom stålindustri.
  • Inom livsmedel och farmaceutisk industri till kylmaskiner.
  • Inom fordon och marina sektorer där LBG och LNG används som drivmedel.

Kryogena pumpar finns utförda som centrifugalpumpåar, kolvpumpar och även dränkbara centrifugalpumpar för utleverans från tankar på land och i fartyg.

En kryogen centrifugalpump skiljer sig i princip inte mycket mot en konventionell centrifugalpump. Några av skillnaderna mellan konventionella centrifugalpumpar och kryogena:

  • Materialet i kontakt med den kalla vätskan behöver väljas så det klara av den låga temperaturen.
  • Axeltätningar behöver utformas så frysning förhindras.
  • Pumpar avsedda för flytande syre måsta vara tillverkade i för syrgas kompatibelt material

Faktaruta kryogen centrifugalpump

Storlekar : Inlopp DN65 till DN100.
Flöde: upp till 140 m3/h
Uppfodringshöjd: upp till 1500m
Temperaturområde: ner till -196° C

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen