Jordningssystem

Vi kan erbjuda Ex-klassat jordningssystem med tankbilsidentifiering och övervakning. Syftet är att leda bort statisk elektricitet vid lastning till tankbil av vätskor eller pulver inom explosionsfarliga områden. Systemet kontrollerar och övervakar jordkretsen och säkerställer även att tankbilen är korrekt ansluten.

Kategori:

Med jordningsklämman och kabeln ansluten till den avsedda jordpunkten på tankbilen genom dess patenterade krets detekterar systemets närvaron av tankbilen genom dess kapacitans och inte genom impedans, motstånd eller närvaron av en diod på tankbilen. Samtidigt säkerställer den patenterade kretsen att den har en koppling till jordens allmänna massa. Detta är ett kritiskt steg eftersom en anslutning till jord är det enda sättet på vilket den statiska elektriciteten kan överföras från tänderna på klämman på tankbilen till jord och därigenom minska ackumuleringen av statisk elektricitet under överföringen.

 

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen