Utlastningsdator

Vi har flera olika lösningar att mäta flöden, blanda fluider och styra utlastning. Vår utlastningsdator LoadPro® är en idealisk utlastningsdator för mindre bränsledepåer och kemiska anläggningar och ger en säker och exakt lösning för lastning av bränslen, kemikalier och andra vätskor i tankbilar.

Kategori:

Denna förinställda utlastningsdator är enkel att arbeta med och hanterar hela utlastningen från ankomstkontroll, vad som ska lastas till kvitton på att utlastning skett. LoadPro är primärt för applikationer där man har en lastarm.
Den är lätt att integrera med vårt egna system Datamod® eller med de flesta befintliga TAS-system. Det fullständiga alfanumeriska tangentbordet har funktioner för Dual Stage, Digital Valve och Analog Valve Control för tillförlitlig och exakt leverans av förinställda mängder flytande produkter.

Frekvensflödesingången från volym- eller massflödesmätare kan acceptera en kvadratursignal för ISO 6551 nivå B pulssäkerhet och temperatur-, tryck- och/eller densitetsingångar kan användas för att ge volymkorrigering. LoadPro-enheten kan ladda på förinställda volymer eller massflöden.

Enheten kan ställas in så att den frågar efter ett giltigt åtkomst-ID (ID-Tag eller PIN-nummer), en rad jobbspecifik information och frågar efter tillåtande inmatningar innan en lastning kan påbörjas. Åtkomst-ID-numret och jobbspecifika data lagras som en del av den loggade transaktionsposten och kan göras tillgängliga för externa databaser. En pumpbehovsutgång och nödstoppsingångar hjälper till att tillgodose säker och kontrollerad leverans av produkter i lastarmen. En startsekvens säkerställer att en lastning eller lossning utförs på ett säkert sätt och registreras korrekt, vilket gör det möjligt att manuellt mata in eller bekräfta anpassad transaktionsinformation, facknummer, förinställt värde och tillåtande innan lastningen eller lossningen påbörjas.

Dokument

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen