Förtöjningsanordningar

Vi kan erbjuda flera olika produkter när det gäller förtöjning av fartyg vid kaj och de vanligaste är Hydrauliska Snabbkopplings Krokar samt våra unika Smarta Pollare. Allt från ledande partners för ökad säkerhet.

Kategori:

Hydrauliska Snabbkopplings Krokar

Förtöjningskrokar med snabbkoppling är en värdefull säkerhetsfunktion för olje- och gastankfartyg, FSRU:er, FPSO:er och andra marina fartyg. Faktum är att de snabbt och enkelt kan frigöras även under belastning. Detta gör dem särskilt användbara i krävande maritima situationer där säkerhet och tillförlitlighet är avgörande. Straatman är den ledande leverantören av förtöjningskrokar med snabbkoppling. Deras krokar är utformade för att garantera säker och effektiv förtöjning vid olje-, gas-, kemi-, järn-, kol- och spannmålsterminaler. Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för att möta dina specifika behov, inklusive elektrisk-hydrauliska frigöringsmekanismer, lastövervakning, fjärrkontroll och rephållare.

Smarta Pollare

Samtidigt som den liknar en vanlig bryggpollare, erbjuder vår smarta pollare avancerade funktioner för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid förtöjning. Denna innovativa pollare är permanent placerad på kajer och är utrustad med sensorer för att mäta belastningen på förtöjningslinor. Sådana mätningar översätter den strukturella rörelse som uppstår på grund av spänningar i förtöjningslinan, vilket ger värdefull information till hamnmyndigheter, terminaloperatörer och fartyg. Detta avancerade pollardockningssystem är kompatibelt med olika havsgående fartyg, inklusive container- och bulkfartyg.

Varför en smart pollare?

Historiskt sett har det varit svårt att mäta belastningen på förtöjningslinor. Utan exakta uppgifter om förtöjda fartyg utgår hamnarna ofta från maximala förtöjningslaster. Under ogynnsamma väderförhållanden, inklusive höga vågor, starka strömmar och vindbyar, blir det avgörande att förstå de exakta belastningarna på förtöjningslinorna. Överbelastade linor riskerar att gå sönder, vilket kan leda till att fartyget lossnar från kajpollarna, vilket kan leda till allvarliga olyckor.

Smart Pollare tar itu med denna utmaning genom att erbjuda realtidsdata om förtöjningslaster, vilket förbättrar säkerheten och ger insikter om förtöjningskrafter. Med vårt avancerade mjukvarusystem får användarna detaljerade och tydlig data vilket optimerar hamnanvändningen. Särskilt när fartygen blir större och vädret blir oförutsägbart är insikter om förtöjningslaster av största vikt.

Dokument

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen