Flamfilter

Flamskydd är passiva och mekaniska anordningar installerade på en tank eller en rörledning. Dess primära funktion är att tillåta gaser att passera under normala driftsförhållanden, men även att stoppa en flamma och förhindra en explosion eller brandspridning.

Kategori:

Att stoppa flamman skyddar lagringstanken eller utrustningen i rörsystemet från de katastrofala skador som kan uppstå vid en okontrollerad antändning. För industrier som hanterar, lagrar, transporterar och samlar upp farliga vätskor kan en enda okontrollerad flamma orsaka omfattande skador på både anläggningar och utrustning för att inte tala om risken för personskador eller förlust av liv.
En mängd olika konstruktioner av flamfilter finns tillgängliga. Valet av lämplig avledare beror på gas-/luftblandningens brandfarliga egenskaper, driftsförhållanden samt hur och var avledaren är installerad med avseende på den potentiella antändningskällan.

Några vanliga principer som ses på bilderna är

  • End-of-line Deflagrationsskydd
  • In-Line Deflagrationsskydd
  • In-Line Detonationsskydd (för både stabil samt ostabil detonation)
  • Kombinerad Tryck-/Vakuum ventil och flamfilter

Våra skydd är utvecklade i enighet med föreskrifter från nationellt erkända oberoende organ som Underwriters Laboratories, Inc. (UL), Factory Mutual Research (FM) och USA:s kustbevakning (USCG). Det finns även modeller som är typgodkända enligt det senaste ATEX-direktivet och ISO 16852.

Skillnad på deflagration och detonation:

Först och främst måsta man ha en explosiv gasblandning och en tändkälla för att något ska kunna hända och därefter en antändning. Sker detta i en rörledning kommer explosionen att accelerera. Initialt är det en deflagration men ju längre sträcka den transporteras kommer det tillslut detonera. Detta sker ostabilt och utan kontroll och genererar högre tryck. Därefter kommer explosionen fortsatta som en stabil detonation tills att den stoppas eller i värsta fall, orsakar förödande skada.

Vid osäkerhet rekommenderar vi alltid detonationsskydd för ostabil detonation som kan hantera alla typer.

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen