Blanketing

Blanketeringsventiler är en mekansik enkel enhet som på ett effektivt sätt förebygger eventuella bränder i lagringstankar för brandfarliga vätskor. Genom inertering kan gaserna inte antändas i avsaknad av tillräcklig tillförsel av syre. Ventilen säkerställer även att minimalt undertryck bibehålls eller helt undviks.

Kategori:

Om man inte har en blaketeringsventil eller annan tillförsel av inert gas kommer syre sugas in i tanken från atmosfären under tanktömning eller vid termisk påverkan. Detta vill man förhindra för att minska risk för expolosivgasbladning.
Tank Blanketing Valves installeras med sitt inlopp anslutet till en tillförsel av trycksatt inert gas som ofta är kvävgas. Ventilens utlopp leds in i tankens topp mot deess gasfas. När tanktrycket sjunker under en förutbestämd nivå öppnas ventilen och tillåter ett flöde av inert gas in i gasutrymmet.

Ventilen återförsluts när trycket i tanken har återgått till en acceptabel nivå. Kvävgasen innehåller ingen luft. Ingen tillförsel av luft eller syre får komma in i tanken. Det bildas därför aldrig en brandfarlig blandning.
Förutom att blanketingsventilen hjälper till att hålla gasutrymmet i ett icke brandfarligt tillstånd ger ventilen även en extra säkerhet för vakuumventilen som sällan eller aldrig behöver opereras samt att man med litet tryck på vätskan kommer minska avgasning. Även för de processer som inte vill komma i kontakt med luft eller syre av andra anledningen fyller blanketingventilen sitt syfte.

Rulla till toppen