Fälltrappor & Fallskydd

Tillsammans med KANON erbjuder vi säkra lösningar vid utlastning. Riskerna är stora om man inte har rätt utrustning och vi har en mängd olika skydd som även kan kundanpassas.

Kategori:

Ofta sker lastningen av en ensam operatör vilket ställer höga krav på säkerhet. Vi anpassar alla skydden utifrån hur utlastningsstationen ska hanteras och vilka krav som ställs. Det finns olika lösningar som kan erbjudas som exempelvis:

  • Fälltrappor
  • Hydrauliska Skyddskorgar
  • Kompletta Plattformar

Alla lösningar kundanpassas och kan erbjudas i olika material.

Fälltrappor (Folding Stairs)

Fälltrapporna kan vara balanserade med fjäder eller hydraulik och är alltid enkla att hantera. De anpassas utifrån placering på plattform, tankbil eller tåg samt avstånd däremellan. Förses normalt med plattform och skydd. Allt för att enkelt komma upp på tank och minimera risk för att någon kan falla och skada sig.

Hydrauliska skyddskorgar (Saftey Cages)

Ett alternativ till fälltrappor kan vara hydraulisk plattform som hissas upp och ner över tanken vilket ger en säker lösning – framför allt om flera anslutningar ska hanteras på tanken.

Kompletta Plattformar

Vi kan även erbjuda kompletta plattformar som anpassas efter fordon, placering och önskemål.

Dokument

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen