Doserpumpar

En elektromagnetisk doserpump används för att dosera exakta mängder vätskor eller kemikalier. Den fungerar genom att använda en elektromagnet för att styra rörelsen hos ett membran eller en kolv inne i pumpen. Elektromagneten driver membranet eller kolven fram och tillbaka, vilket gör att vätskan trycks ut i en noggrant kontrollerad mängd.

Kategori:

Fördelarna med elektromagnetiska doserpumpar inkluderar deras höga precision och noggrannhet, vilket gör dem idealiska för användning i applikationer som kräver exakt dosering. De är också mycket pålitliga och har lång livslängd, kräver minimalt underhåll och är enkla att använda. Dessutom kan de enkelt anpassas till olika flödeshastigheter och doseringsbehov.

Elektromagnetiska doserpumpar används inom diverse industriella sektorer, såsom vatten- och avloppsbehandling, livsmedelsindustrin, kemiska och petrokemiska industrier samt inom medicinsk forskning och laboratoriebaserade applikationer. De kan användas för att dosera kemikalier, tillsätta vattenbehandlingsmedel, förbättra processflödet och säkerställa korrekt blandning av ämnen.

Pumpab kan förutom själva doserpumpen även leverera de mätinstrument och proceskontrollinstrument som behövs för en styrning.
Även kompletta prefabricerade panelmontaread doseringssystem kan levereras.

Doserpumparna vi kan tillhandahålla är allt ifrån den enklaste designen där enbart flödet kan ställas in till mer komplexa fristående enheter som kan ta in mätdata för att styra doseringen och även avancerade mät- och styrsystem som arbetar tillsammans med dosrepumpen.

Faktaruta

Flöde: Från 0-0.2 l/min till 0-110 l/min
Leveranstryck: Upp till 20 barg

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen