Linade ventiler

Vi har ett brett produktprogram inom linade ventiler framtagna i PTFE, PFA och andra högkvalitativa material. Programmet sträcker sig från avstängningsventiler till säkerhetsventiler och linade pumpar samt integrerade system. Allt för att kunna erbjuda er skräddarsydda lösningar som innebär optimal prestanda för de mest krävande miljöerna.

När korrosiva miljöer kräver exceptionell resistans överväger företag ofta exotiska material. Men vi anser att ventiler linade i PTFE och PFA det överlägsna valet vid optimala tryck och temperaturer. Den inre beläggningen ger enastående korrosionsbeständighet och prestanda, överskridande tekniska krav och med fördelar som lång livslängd och minskade underhållskostnader.

Skillnaden på PTFE och PFA

Kemisk Resistens:

PFA är mer resistent än PTFE tack vare dess unika kemiska sammansättning. Detta är kritiskt i miljöer med aggressiva kemikalier där optimal kemisk resistens är avgörande för långvarig prestanda.

Temperaturgränser och Materialflexibilitet:

PFA har högre temperaturtålighet än PTFE och är mer flexibelt. Valet mellan dem bör baseras på applikationens temperaturkrav och behov av materialflexibilitet.

Elektrisk Ledningsförmåga och Applikationsspecifika Krav:

Varianter som PFA-AS kan leda ström, medan PTFE är icke-ledande. Förståelse för applikationsspecifika krav är avgörande för att välja rätt material och uppnå önskad prestanda.

Delar av vårt linade program:

Våra produkter inkluderar linade pumpar, rördelar och hela system ihop med olika linade ventiler. Några av dessa är PFA kulventiler med minimal dödvolym, PTFE vridspjällsventiler och cylinderventiler med robusta konstruktioner samt PFA kulbackventiler, membranventiler och PTFE bottenventiler med skräddarsydda designalternativ.

Få kan erbjuda det produktprogram som Pumpab kan gällande linade ventiler i PTFE, PFA och andra material. Hör av dig så tar vi fram en lösning.

Rulla till toppen