Non Slam Nozzle Backventil

Med sin axiella konstruktion ges en strömlinjeformad flödesväg över käglan och vilket minimerar tryckfallet över ventilen. Denna smarta konstruktion i kombination med den mycket responsiva non-slam funktionen gör denna ventil idealisk för kritiska pumpapplikationer.

Funktion

Ventilen kan designas utifrån process och exempelvis en pumpkurva för att säkerställa att den arbetar så korrekt och optimalt som möjligt. Målet är att ventilen ska arbeta så intermittent som möjligt. Helt öppen – eller helt stängd.

När ventilen normalt är stängd hålls käglan mot sätet av fjädern och mottrycket. Käglan öppnar från sätet när det statiska trycket överstiger kraften från den förspända fjädern. När flödeshastigheten sedan ökar rör sig käglan mot öppet läge och när tallriken rör sig mot diffusorn lägger venturi-effekten till en extra öppningskraft (lågt tryck bakom disken). Ventilen är sedan helt öppen vid öppningshastigheten och skivan kommer att sitta mot diffusorn när hastigheten ökar. När flödet bromsar in under öppningshastigheten ger fjädern en kraftfull stängningskraft och ventilen stängs precis innan returflödet startar (non-slam stängning).

På detta vis får man en överlägsen backventil med lågt tryckfall, som inte klapprar vid lägre flöden som många andra backventilsprinciper samt stänger snabbt – utan att skada varken ventil eller utrustning.

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen