In-Line provtagning

För att veta kvalitet på produkt vid exempelvis leveranser är det väldigt viktigt att kontrollera detta med hjälpa av provtagare. Vi erbjuder ett brett program av provtagare från manuella, automatiserade och flödes eller tids proportionella provtagningssystem.

Kategori:

Av yttersta vikt när man tar prov är att det görs säkert. Säkert för omgivning, själva provet och operatörer. Pumpab kan erbjuda provtagning för de flesta applikationer när det gäller vätskor så att dessa parametrar efterlevs. En viktig applikation är när man tar prover ur en rörledning, det vill säga in-line provtagning.

Manuell provtagning

En vanlig provtagningsventil är kägelprovtagaren där man med dödmansgrepp på en spak eller handratt opererar en kägla så den dödrumsfritt öppnar ut till en flaska. Man kan öka säkerhet för operatör genom att lägga till ett skåp och om det är lättflyktig produkt kan provtagaren ha nålenheter för att minska utsläpp till atmosfär samt förångning.

Automatiserad provtagning

Man kan använda sig av olika provtagningsventiler för att automatisera och även styra provtagningen. Exempel på detta är flödes- eller tidsproportionell provtaning då man tar ut löpande delprover över en tid eller mängd flöde. Detta kan ske genom så kallade spot-prover eller exempelvis med en kulventilprovtagare. Allt beroende på applikation eller behov. Precis som de manuella ventilerna kan själva flaskan eller behållaren man tar ut provet i anpassas.

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen