Horisontella pumpar

Horisontella centrifugalpumpar är den vanligast förekommande pumptypen. Ofta är de konstruerade i enlighet med DIN24255/EN733 standarden som täcker dimensioner och placering av inlopps- och utloppsflänsarna.

Kategori:

Pumpab kan leverera konventionella centrifugalpumpar för såväl rena medier som t.ex vatten, rengöringsmedel, kondensat och oljor men även för aggressiva medier och vätskor med partiklar.
Pumptypen är den mest vanligt förekommande och används ofta inom till exempel vattenförsörjningssystem, avloppshantering, oljeindustri och för de flesta industriella processer.

Pumptypen finns i flera versioner för lägre och medelhöga tryck samt olika typer av impellrar valda efter de krav som det aktuella mediet medför.
Den horisontella centrifugalpumpen kan göras självprimande med tekniska lösningar inne i pumphuset eller med externa komponeter.

Faktaruta

Storlekar : DN32 till DN600.
Flöde: upp till 1800 m3/h
Uppfodringshöjd: max 1200m
Temperaturområde: upp till +300°

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen