Gasrening

Vi kan erbjuda gasrening med hjälp utav ett fotokatalytiskt luftreningssystem. Det är konstruerat med användarvänlighet och miljöhänsyn i fokus. Tack vare lätt vikt, smidig installation, låga driftskostnader samt miljövänliga material, är detta filter en grön och kostnadseffektiv lösning för en renare framtid inom gasrening.

Kategori:

Fördelarna med ett fotokatalytiskt filter jämfört med kolfilter

Denna innovativa teknologi erbjuder en rad fördelar för både miljön, anläggningen och operatören. Med en vikt på endast några tiotal kilo, betydligt lättare än kolfilter som kan väga flera 100 kilo, underlättar det fotokatalytiska filtret både hantering och filterbyte. Bytet kan enkelt utföras av en enda operatör, och det lätta filtermediet väger endast 4 kg, till skillnad från de tunga kassetterna på ~100 kg som krävs för kolfilter, eller användningen av en industridammsugare. Dessutom möjliggör det fotokatalytiska filtret säker och temperaturreglerad rening utan att höja temperaturen, vilket är en fördel gentemot aktivt kolfilter som kan generera kraftig värmeutveckling.

Hur gasrening med ett fotokatalytiskt filter fungerar:

Gasreningsfiltret har ett inre lager av aktivt kol som fångar upp föroreningar och transporteras till ett lager av titandioxid. Här genomgår det en fotokatalytisk förbränning utan temperaturökning, en omvandling av föroreningarna sker och blir till koldioxid och vatten. Inga restprodukter lämnas kvar och titandioxiden regenereras naturligt med dagsljus under dagen. För de som bor i regioner med många mörka dagar, som i Sverige, kan filtret även kompletteras med UV LED-belysning för optimal prestanda året om.

Effektivitet av gasreningen i siffror:

Minskad lukt med 85-95%

Minskade svavelföroreningar med 70-80%

Minskade kväveföroreningar med 80-95%

VOC minskas med 60-85%

Rulla till toppen