Emaljerad reaktor

Glasemaljerade reaktorer är ofta hjärtat i processer inom kemi- och läkemedelsindustrin. Tillförlitlighet och prodktionskapacitet är egenskaper som efterfrågas av dessa utrustningar. THALETEC är idag en världsaktör gällande glasaemaljerad utrustning.

Glasemaljerade reaktorer DIN20136

THALETEC erbjuder ett omfattande program av standardiserade och skräddarsydda konstruktioner för att möta dina krav och överträffa dina förväntningar.
Typiska modeller av reaktorer är

  • AE: Mantlade öppna kärl eller halv spole som täcker upp till 6 300 l kapacitet (vanligtvis används upp till 1 000 l)
  • BE: I ett stycke vars största öppning är manluckan. Vanligtvis i samband med delad omrörardesign Multiflex eller CryoTec. Nominell volym från 630l upp till 40 000l Nominell volym
  • CE: med största monteringshål från 4 000 l upp till 20 000 l (föredras)

Tillbehör & Omrörare

Vi erbjuder även omrörare för THALETEC och alla reaktorer men i många fall även för andra fabrikat.

Förutom omrörare får du ett omfattande paket med tillbehör till din utrustning som option.  Tillbehören passar även till reaktorer från andra tillverkare! Förresten, du kan inte bara blanda med blandningskärl. Med TwisterMixer erbjuder THALETEC en emaljerad statisk mixer som kan designas och konfigureras efter dina krav.

Andra glasemaljerade produkter

  • Värmeväxlare (se under Värmeväxlare)
  • Filter
  • Ventiler
  • Lagringstankar
  • Special

Glasemaljering

Som stålverk har THALE existerat sedan 1600-talet och har en överlägsen kunskap och historia – även inom glasemaljering. ”RAS Glas Blue” är THALETECs arbetshäst gällande glasemalj för processindustrin. Den här emaljen är nästan universellt tillämpligt och har en mörkblå eller koboltblå färg. ”RAS Glas Blue” är kemikaliebeständigt och kan användas för som glasemalj av alla typer av komponenter och kärl. Vi erbjuder även andra kvaliteter där andra krav ställs.

Rulla till toppen