Droppfria kopplingar

Våra droppfria kopplingar ger bland de högsta, om inte högsta, flödeshastigheterna och lägsta tryckfallen i branschen. Tillsammans med innovativa konstruktioner för att minska antalet tätningar får man även minimala underhållskostnader och stilleståndstid under service.

Kategori:

En droppfri koppling används ofta tillsammans med en slang för att lossa eller tömma en tankbil, fartyg eller ett tåg. Målet är att minimera tryckfall och säkerställa att inget spill eller läckage kommer ske.

Så här fungerar den

Genom att vrida kopplingen & slangen 15° medurs låses enheterna ihop. De interna ventilerna är fortfarande stängda och öppnas inte förrän ytterligare en rotation på 90° har utförts och då är produktflödet garanterat. För att stänga ventilerna och låsa upp enheterna, görs proceduren omvänt.

För applikationer på en terminal skulle vi normalt rekommendera vår snabba droppfria koppling i syrafast material och Vitontätningar men kan även erbjuda mer avancerade material som exempelvis Kalrez.

Fördelar med vår droppfria koppling

  • Ger betydligt högre flödeshastigheter och lägre tryckfall, vilket ger minskade lastnings- och genomloppstider, minskad energiförbrukning och resulterar i lägre driftskostnader.
  • Förbättrad anslutning: Denna unika NovaFlex HDC-funktion® gör det enkelt att ansluta i utmanande miljöer. Betydligt mindre vridmomentkraft behövs för att ansluta honkoppling till hanadapter, även under differenstryck.
  • Överlägsen ergonomi: Användarvänlig handtagsdesign underlättar användning med skyddshandskar. Låsmekanism som tillval eftersom en sekundär indikator för ventilingrepp är åtkomlig från handtaget.
  • Avancerad vridbar design: Den senaste PTFE-baserade tätningstekniken möjliggör enkel användning i miljöer med låga temperaturer, vilket minskar underhållstiden. Vridbar design minskar slangens vridmoment som annars är en av de främsta orsakerna till för tidigt slangslitage.
  • Den senaste tätningstekniken: Betydande minskningar av underhållskostnader – antalet tätningar i kopplingen har minskat med 50 % i kombination med förbättrad flödesprestanda.
  • Optimerat ventilarrangemang: Minimerar restprodukten vid frånkoppling och ger en förbättring av flödeshastigheten med upp till 30 %.
  • Låsfunktion som tillval: NovaFlex HDC® (tillval) Interlock ger en sekundär operatörsindikator för fullständig ventilinkoppling och förhindrar oavsiktlig frånkoppling.
  • Selektivitetsfunktion som tillval: Förhindrar korskontaminering i grenrörs-/provtagnings-/doseringstillämpningar med flera produkter.

Tillsammans med våra kompositslangar får man en väldigt bra och säker lösning för sin applikation.

Dokument

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen