Demistrar

Demistrar, även kallat droppseparatorer är skapta av avancerad teknologi för att för att förhindra olika former av utsläpp, däribland svavelföroreningar, saltvatten, sand, kolväten m.m. och säkerställer en renare och skyddad omgivning. Demistrarna är uppbyggda som täta nät av mesh-stickade trådar. Det täta nätet är konstruerat för effektivt kunna separera vätskor i form av små partiklar från ångor och gaser.

Kategori:

Demistrars funktion

Demisterns design skräddarsys efter de specifikationer som gäller för de vätskor som bearbetas. Den har en imponerande kapacitet och avlägsnar 99,9% av vätskeinnehållet i gasen. Med olika konfigurationer och utrustning med olika stadier uppnår demistrarna hög effektivitet. Deras flexibla designvillkor möjliggör minimalt tryckfall, vilket tillåter höga gasflödeshastigheter. Demistrarna är utrustade med integrerade rensnings- eller dräneringssystem för att underlätta underhåll och säkerställa långvarig och pålitlig användning.

Så här fungerar separeringen av utsläpp med en demister:

När gasen passerar genom demistern, krockar befintliga vätskepartiklar i gasen med demisterns trådar. Dessa partiklar byggs upp och växer i storlek tills de lossnar på grund av gravitation och rinner mot avloppet.

Användningsområden

Demistrarna är grundläggande komponenter i avsvavlingsanläggningar, för förbränning, behandling av förbränningsgas, mögel, lukt- och bakterieborttagning samt korrosionsskydd på grund av kondensation. Deras omfattande användningsområden gör dem till mångsidiga och pålitliga lösningar för industriell gasrening. Samtliga filter, exempelvis våra självrensande filter och dubbelfilter kan optimeras med en demister.

Rulla till toppen