Automatiska filter

Vi kan hjälpa er att hitta det optimala automatiska filtret för er, oavsett om du är i behov av ett sjävlrensande filter, dubbelfilter eller backspolningsbara filter. Vi har filter som möter svåra tekniska krav samt de mest krävande applikationerna och kan anpassas för just era filtreringsbehov.

Kategori:

Självrensande filter

Vi kan erbjuda självrensande filter enligt två olika metoder, varav en använder sig utav Bernoulli-effektiven och den andra en roterande metod för att kontinuerligt rengöra sig själva under drift, båda två har en konstant rengöring även under själva rengöringsprocessen. Båda modellerna ger hög filtreringskapacitet, minimalt tryckfall och är tillgängliga i olika material och storlekar.

Bernoulli självrensande filter är idealiska för filtrering av havs-, flod- eller brunnsvatten och har en filtreringsgrad upp till 100 mikron (0,1mm). Bernoulli-filter använder en piston-drivande skiva för att skapa en lokal ökning av flödeshastigheten och därigenom minska trycket, vilket lösgör smuts från filterytan.

Roterande självrensande filter är mer lämpliga för krävande applikationer och har en filtreringsgrad på 5 mm upp till 10 mikron (0,01 mm). De passar bra när omständigheterna innebär höga temperaturer, viskosa fluider, papper, olja m.m.

Dubbelfilter

Ett dubbelfilter består av ett kompakt, tvåkammarfiltreringssystem. Det öppnar upp möjligheten att låta dem vara igång parallellt om varandra, vilket möjliggör enklare rengöring och kontinuerlig drift. Denna lösning är ett kostnadseffektivt alternativ för kontinuerlig vätske- och gasfiltrering med flera installationsalternativ

Backspolningsbara filter

Våra backspolningsbara filter används i kondensatreningssystem och säkerställer högrenat vatten i återvinningspannor. Funktioner inkluderar sänkt vattenledningsförmåga upp till 0,08 mikrosiemens med designalternativ i 50 till 2500 m/h, och fullständig automatisering för övervakning och drift. Med användning av nitrogen för backspolningen och HTF-filter för värmeöverföringsvätska säkerställer systemet kontinuerlig filtrering och ökad systemeffektivitet.

Kundanpassning av automatiska filter

Uppstart, avstängning och processkontroll är funktioner där samtliga styrs via en särskild PLC som kommuniceras med anläggningens DCS (Distributed Communication System). Storlekarna varierar, det självrensande filtret finns mellan DN 15 och upp till DN 800 medan dubbelfiltret går upp till DN 600. I materialväg används specialsvetsad stål som standard men kan även tillverkas i andra exotiska material vid behov med bland annat gummifodring samt glasförstärkt plast (GRP).

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen