Automatisk Pumpreglerventil

En perfekt ventil för applikationer där önskan är att reglera tryck, flöde eller nivå men även som on-off och backventils funktion. Och ofta tillsammans med pumpapplikationer. Den enkla och robusta konstruktionen hos denna membranstyrda ventil garanterar en lång livslängd med pålitlig problemfri drift. Dess tillämpningar är obegränsade.

Hur den fungerar

Cla-Val är en unik ventil där mediatryck används i ledningen för att operera ventilen tillsammans med en obegränsad möjlighet av olika styrningar.
Vi kallar den för en Automatisk Pumpreglerventil men den kan användas med en helt otrolig mängd olika applikationer. Förutom att styra en pumps flöden appliceras den ofta vid utlastningar och för brandvatten.

Elektrisk digital utlastningsventil

Ett vanligt exempel för utlastning är en tvåstegs digital reglerventil för lastning av petroleumprodukter på terminaler. Ventilen installeras tillsammans med en flödesmätare och tar emot elektroniska signaler från en PLC för att öppna eller stänga.
Ventilen är utrustad med två direktverkande tvåvägsmagnetventil som ändrar läge när spolarna strömsätts eller kopplas ur. När magnetventilerna är strömförande öppnas huvudventilen till önskat mellanläge. När magnetventilerna är strömlösa stängs huvudventilen. Ventilen är också utrustad med en manuell bypass-funktion. På detta vis kan man stegvis kontrollera flödet vid en utlastning på ett säkert och bra sätt.

Brandvattenventil – Deluge

Ett utförande med brandvatten och deluge använder ofta pneumatiskt manövrerade ventiler där ’on/off’-styrning krävs för att snabbt och säkert förse brandvattensystemet. Extern signal från system öppnar eller stänger en liten hjälpventil installerad utanpå huvudventilens hus och som i sin tur öppnar eller stänger själva huvudventilen. När trycket sjunker för att ”ställa in” trycket, öppnas piloten för att avlasta trycket på hjälpventilen för att öppna huvudventilen. När den är öppen måste pilotventilen ”återställas manuellt” för att stänga ventilen. Det finns många olika varianter.

Du kanske också gillar …

Rulla till toppen