Cisterndagarna

I år kommer Pumpab att vara både talare och utställare på Cisterndagarna den 30–31 januari. Vår VD, Johan, kommer att belysa vikten av säkerhet vid arbete med och kring cisterner. Det kommer att vara ett stort fokus på hur vi utifrån ett säkert arbetssätt även kan arbeta mer hållbart.

Datum: 30–31 januari 2024
Föredragstid: 30 januari, kl. 12:30-13:30

Några ämnen som kommer att behandlas:

  • Säkerhet med hjälp av tryck- och vakuumventiler, sprängbleck, nödavlastning och inertering på en cistern.
  • När och varför används olika flamfilter?
  • Skillnaden på deflagration och detonation.
  • Piggsystem för rengöring, flexibilitet och minskad slaskhantering inom olika industrier.
  • Gasrening genom fotokatalytisk process och skillnaden mot traditionellt kolfilter.

Vi ser verkligen fram emot att dela insikter, diskutera lösningar och inspirera till ökad säkerhet och hållbarhet inom cisternarbete. Besök vår monter, lyssna på vårt föredrag och låt oss tillsammans bidra till en säkrare och mer miljövänlig bransch. Vi ses på Cisterndagarna!

Vad gör vi?

Vi är ledande inom våra nischade områden

Med fantastiska leverantörer och människor skapar vi i Pumpab något unikt. Vi är särskilt nischade runt in- & utlastnings system och lastarmar i tankparker. Men erbjuder även unika pump- och processlösningar inom kryogena och korrosiva system.

Rulla till toppen